söndag 27 mars 2011

20,8%

Ja, då har man klarat 20,8% av kursen Visuell kommunikation eftersom första uppgiften är godkänd.
Uppgiften kretsade kring hur man ser sin näromgivning och vi skulle fotografera två näringsverksamheter i vår närhet. Jag valde Hamnblomman och Royal Picnic här i Västra hamnen. I tillägg till bilderna skulle man göra en dokumentation där det framgick hur kursens kunskaper omsatts praktiskt i bilderna.
Jag spar er den långa dokumentationen, men här kommer bilderna jag valde:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar