tisdag 26 augusti 2014

YES! Vår gatufotograferingskurs blir av!

Foto 2 Gatufotografering i Köpenhamn

En helgkurs för dig som gillar gatubilder och vill utveckla din förmåga att fånga bra sådana och inte minst "hur man vågar".
Osäker på om detta är kursen för dig? 
Klicka på VILKEN FOTOKURS SKALL JAG GÅ? i högerkolumnen för vägledning.
Mål
Målet med kursen är att du skall lära dig att våga mer, att höja ribban och fotografera människor du inte känner.
Målgrupp
Alla som är nyfikna på gatufotografering.
Förkunskaper
Du bör kunna hantera din kamera och dess grundläggande inställningar motsvarande vår Foto 1 grundkurs.
Innehåll 
Kursen ger en introduktion till kameran, kunskap om vad olika inställningar innebär och hur du kan arbeta kreativt med dem. Vi tar bl.a. upp:
  • Utrustning och teknik för gatufotografering
  • Spontanitet och hur man fångar ögonblicket
  • Möte med människor
  • Moral och etik
  • Lagar och avtal
Genom att lösa fotouppdrag "i fält" arbetar du hela lördagen som gatufotograf.
Arbetsformer
Kursen genomförs som en intensiv helgkurs:
  • Fredag kväll: Introduktion, inspiration och bildexempel (Fotolokalen i Lund)
  • Lördag: Vi åker till Köpenhamn där du får träna dig i gatufotograferingens konst genom att lösa de uppgifter lärarna ger
  • Söndag: Tillbaka till Fotolokalen i Lund för bildgenomgång, feedback och diskussion
Kursledare och lokal
Våra lärare är utbildade och yrkesutövande inom ämnet och har ett stort pedagogiskt intresse. Fotoateljén är utrustad med datorer för bildbearbetning.
Litteratur/material
Materialkostnader ingår inte i kurspriset. Förutom tågbiljetten till Köpenhamn tillkommer inga andra kursrelaterade kostnader.
Utvecklingsmöjligheter
Vi har ett sammanhållet fotoutbud som gör att du kontinuerligt skall kunna odla ditt fotointresse genom att gå våra kurser. Klicka på VILKEN FOTOKURS SKALL JAG GÅ? i högerkolumnen så framgår vilka möjligheter du har att fördjupa din kunskap inom olika områden.

Anne-Grethe Holt

Kursledare

Lärare på olika kurser i foto i Lund. "Estetik räcker inte för mig. Jag vill att bilden skall berätta något. Ställa frågor, slå hål på fördomar, förmedla känslor som kan...

Bengt Persson

Kursledare

Undervisar på olika fotokurser i Lund, och har speciellt intresse för äldre tekniker. "Ev. citat... "

Kontaktinformation:

Katarina Söderberg
Kontakta mig

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar